- พนักงานรับ-ส่งเอกสาร
- พนักงานสำนักงาน, พนักงานคีย์ข้อมูล
- การอบรมพนักงานขับรถ,
พนักงานรับ-ส่งเอกสารพนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ เราบริการ 

 • พนักงานขับรถผู้บริหาร, รถประจำตำแหน่ง, CEO   รายวัน
 • พนักงานขับรถส่วนกลาง, กองกลาง, รถตู้, Car Pool   รายเดือน
 • พนักงานรับ – ส่งรถ, รับจอดรถ Valet Parking Service  รายปี
 • พนักงานขับรถพร้อมรถยนต์, ลีมูซีน, Chauffeur Drive
 

พนักงานขับรถ ของเรา 

 • มีประสบการณ์ขับรถโดยตรง คุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • ลูกค้าสัมภาษณ์และตัดสินใจเลือกพนักงานก่อนเริ่มงาน
 • มีมาตรฐานการคัดเลือกพนักงาน
  • ทดสอบความรู้เรื่องเส้นทาง ตึกต่างๆ นิคมอุตสาหกรรม สนามกอล์ฟ
  • ทดสอบการขับรถ (Drive test) ความสามารถทางภาษา
  • ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ประวัติการทำงาน ภาระการเงิน (บูโร)
  • ตรวจร่างกาย ตรวจสารเสพติด ตรวจสายตา-ทดสอบตาบอดสี
 • ฝึกอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัย การมีหัวใจบริการ การบำรุงรักษารถยนต์
 • ติดตามตรวจสอบการใช้รถยนต์ ตรวจสอบรถ – ที่พักนาย
 • บริการรวดเร็ว บริการหลังการขาย แก้ไขเมื่อมีปัญหา
 • จัดพนักงานทดแทน เมื่อพนักงานลางาน หยุดงาน หรือลาออก
 • รับประกันความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • บริการเสริมพิเศษ ติดตั้ง GPS
 

คุณสมบัติของพนักงานขับรถ ของเรา 

 • มีใบขับขี่ตรงตามประเภทรถที่ขับ
 • ชำนาญเส้นทางทั้งในกรุงเทพ-ปริมณฑล และต่างจังหวัด
 • ชำนาญภาษาตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • มีความรู้พื้นฐานการดูแล ทำความสะอาดรถยนต์
 • บุคลิกดี สุขภาพ อัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม
 • มีที่พักอยู่ใกล้ที่ทำงาน หรือบ้านนาย
HOME   |   COMPANY PROFLIE   |   SERVICE   |   JOB   |   NEWS   |   MAP   |   CONTACT US